.: Witamy na stronie Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych w Poznaniu .:


Nowy specjalny numer Przystanku - Przystanek Katarzynka 2022

INFORMACJA Z DNIA: 26.11.2022

Szanowni Czytelnicy, Tradycyjna impreza „Katarzynkowa” powraca! I to z niemałym rozmachem. Tradycyjnie zachęcamy Szanownych Czytelników do wspólnego świętowania!

W najnowszym specjalnym numerze Przystanku:

 • Katarzynka AD2022Następny przystanek – Dworzec Zachodni!
 • Premiera AD2022 - H znaczy Heidelberg
 • Przegląd bieżących inwestycji infrastrukturalnych - Nowe tory nie tylko w nowych miejscach

Pobierz - Przystanek Katarzynka 2022

Zachęcamy do czytania!


Nowy specjalny numer Przystanku - Przystanek Katarzynka 2022

INFORMACJA Z DNIA: 26.11.2022

Nauka jazdy tramwajem. Prezentacja autobusów, tramwajów i taboru gospodarczego. Przejażdżka Maltanką i historycznymi pojazdami. To tylko niektóre atrakcje związane z dniem św. Katarzyny, patronki przewoźników. MPK Poznań zaprasza do wspólnych obchodów w niedzielę, 27 listopada br.

25 listopada obchodzony jest dzień św. Katarzyny, patronki kolejarzy i przewoźników miejskich. Tradycją stało się już, że z tej okazji MPK Poznań i Klub Miłośników Pojazdów Szynowych pokazują komunikację miejską „od kuchni”. Tak będzie również w tym roku. Katarzynkowe imprezy odbędą się w niedzielę, 27 listopada br. w godzinach od 12.00 do 16.00, tym razem w kilku lokalizacjach: na przystanku PST Dworzec Zachodni, w zajezdni tramwajowej przy ul. Głogowskiej oraz autobusowej przy ul. Kaczej, a także na Kolejce Parkowej Maltanka. Specjalnie z tej okazji zostaną uruchomione dwie linie: autobusowa i tramwajowa, które ułatwią przemieszczanie się pomiędzy miejscami, w których odbywać się będą Katarzynki. Już dziś zapraszamy na wszystkie wydarzenia!

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na specjalnie przygotowanej podstronie: Katarzynka 2022.

Podstrona Katarzynki 2022

Serdecznie zapraszamy!


Zebranie klubowe

INFORMACJA Z DNIA: 15.09.2022

Kolejne spotkanie klubowe odbędzie się w środę 21 września o godzinie 19.00. Zbiórka o godz. 19.00, przed wejściem na teren zajezdni Głogowska.


Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków KMPS

INFORMACJA Z DNIA: 13.06.2022

Zarząd Stowarzyszenia Klub Miłośników Pojazdów Szynowych informuje o wyborczym Walnym Zebraniu Członków KMPS odbędzie się 27 czerwca 2022 roku w sali konferencyjnej na terenie zajezdni tramwajowej Głogowska (pomieszczenie Muzeum), przy ul. Głogowskiej 131/133 o godz. 18.00.

Podczas zebrania obowiązywać będzie poniższy porządek obrad:

 1. Otwarcie wyborczego Walnego Zebrania Członków KMPS.
 2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza zebrania oraz komisji skrutacyjnej.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały o odebraniu Krzysztofowi Chrzanowi tytułu członka honorowego.
 6. Wyłonienie oraz prezentacja kandydatów do Zarządu Stowarzyszenia na kadencję 2022-2026.
 7. Wybór Zarządu Stowarzyszenia na kadencję 2022-2026 przez Walne Zebranie Członków KMPS.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zajęcie stanowiska w sprawie zgłoszonych wniosków.
 10. Zamknięcie obrad.

Zarząd zaprasza i zachęca do udziału wszystkich członków stowarzyszenia.


Walne Zebranie Członków KMPS

INFORMACJA Z DNIA: 23.05.2022

Walne Zebranie Członków KMPS odbędzie się 7 czerwca 2022 roku w sali konferencyjnej na terenie zajezdni tramwajowej Głogowska (pomieszczenie Muzeum), przy ul. Głogowskiej 131/133 o godz. 18.00.

Podczas zebrania obowiązywać będzie poniższy porządek obrad:

 1. Otwarcie sprawozdawczego walnego zebrania członków KMPS.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały o utajnieniu głosowania nad uchwałami zawartymi w pkt. 10, 11, 12 i 14 porządku obrad.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 r.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 r.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2021 r.
 9. Dyskusja nad tematami zawartymi w pkt. 6, 7 i 8 porządku obrad.
 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.
 11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzieleniu jej absolutorium.
 13. Omówienie dokumentu Klubowej Polityki Taborowej.
 14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Klubowej Polityki Taborowej.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zajęcie stanowiska w sprawie zgłoszonych wniosków.
 17. Zamknięcie obrad.

Zarząd zaprasza i zachęca do udziału wszystkich członków stowarzyszenia.


Zebranie Członków KMPS

INFORMACJA Z DNIA: 12.05.2022

Kolejne spotkanie klubowe odbędzie się w sobotę 28 maja o godzinie 18.30. Zbiórka o godz. 18.00, przed wejściem na teren zajezdni Franowo.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o niewchodzenie samodzielnie na teren zajezdni - wejście tylko i wyłącznie grupą.


Linie Turystyczne - sezon 2022

INFORMACJA Z DNIA: 25.04.2022

Miłośników podróży historycznym taborem zapraszamy na kolejny sezon linii turystycznych. Po raz kolejny będzie można zwiedzać Poznań z pokładu klimatycznych tramwajów i autobusów.

30 kwietnia, po raz pierwszy w sezonie 2022, na trasę wyjechały tramwaje linii nr 0 i autobusy linii nr 100 oraz 102. Linie turystyczne będą uruchamiane w soboty, niedziele i święta, do końca 25 września!

Gorąco zachęcamy do niezapomnianej przejażdżki, podczas której każdy może obejrzeć wiele atrakcji miasta! Więcej informacji w zakładce Linie Turystyczne oraz na fanpage Poznańskie Linie Turystyczne 0 i 100 na portalu facebook.

Serdecznie zapraszamy!


Zebranie Członków KMPS

INFORMACJA Z DNIA: 16.02.2022

Kolejne spotkanie klubowe odbędzie się w sobotę 28 maja o godzinie 18.30. Zbiórka o godz. 18.00, przed wejściem na teren zajezdni Franowo.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o niewchodzenie samodzielnie na teren zajezdni - wejście tylko i wyłącznie grupą.


Zebranie Członków KMPS

INFORMACJA Z DNIA: 09.01.2022

Pierwsze spotkanie klubowe w nowym roku odbędzie się w czwartek 13 stycznia. Zbiórka o godz. 20.00, przed wejściem na teren zajezdni Madalińskiego (od strony ulicy Hetmańskiej).


Archiwum aktualności 2021