.: Witamy na stronie Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych w Poznaniu .:

Klub Miłośników Pojazdów Szynowych - działalność

Działalność KMPS

Klub Miłośników Pojazdów Szynowych powstał, aby zrzeszać osoby interesujące się komunikacją miejską, zarówno tą współczesną, jak i historyczną. Miłośnicy tramwajów, autobusów, ale również kolei działając w KMPS zrealizują swoje zainteresowania. Poza tym stowarzyszenie stawia przed swoimi członkami szereg celów. Staramy się m.in. propagować korzystanie z komunikacji miejskiej, a także wdrażanie w niej najlepszych rozwiązań. W klubie możemy wymieniać się swoimi poglądami, spostrzeżeniami, staramy się również rozpowszechniać wiedzę korzystając z wydawanego przez KMPS Przystanku, czy imprez organizowanych dla mieszkańców Poznania. Jednak najważniejsze zadania, jakie przed nami stoją, to opieka nad historycznymi i zabytkowymi pojazdami komunikacji miejskiej.

Nasze działania w tym kierunku często polegają na nakłanianiu właściciela pojazdów (MPK w Poznaniu) do wykonania niezbędnych prac i remontów. Przewoźnik powinien w ten sposób dbać o pojazdy, które przecież wykorzystuje w pracy przewozowej. Regularne wykonywanie remontów generalnych pojazdów zabytkowych ze względu na brak środków jest niemożliwe. Właśnie dlatego od kilku lat prowadzimy kwestę „Ratujmy Stare Bimby”. Uzyskaliśmy również status organizacji pożytku publicznego, dzięki czemu każdy rozliczając swój podatek dochodowy, może przekazać 1% naszemu stowarzyszeniu. Środki z tych dwóch źródeł są zbierane i zostaną przeznaczone na gruntowny remont jednego z tramwajów.

Z własnych zasobów finansujemy bieżące prace wykonywane ochotniczo przez członków stowarzyszenia. W minione wakacje klubowicze odświeżyli wnętrze wagonu 102Na #71, aktualnie pracują przy tramwaju 102N #1. Dotychczasowe próby pozyskania środków z funduszy unijnych, czy od sponsora nie powiodły się, ale z pewnością broni nie składamy i będziemy podejmować kolejne starania.

W najbliższym czasie przed nami działania mające na celu remont wagonu 3G #805, a także wagonu silnikowego, który mógłby jeździć z doczepą sanocką ND #436, myślimy tu o N #2024 i 4N #2022. Ten pierwszy został wyprodukowany w Stoczni Gdańskiej, drugi jest prawdopodobnie jedynym zachowanym wagonem silnikowym 4N w Polsce. Oba mają być po remontach tramwajami dwukierunkowymi. W kolejce czekają takie pojazdy jak KSW #158, S2D #423, Carl Weyer #305, podwozie wagonu typu I i kolejne tramwaje generacji N: 4ND #476 i 4ND1 #517. Odbudowa wagonów sprzed wojny pozostaje w sferze jeszcze bardziej odległych marzeń.

Wiele jest również do zrobienia na polu autobusowym. Zachowane pojazdy: Jelcz RTO #1679, DAF MB200 #1934, Jelcz PR110 #1383, Ikarus 260.04 #1735 i Ikarus 280.26 #1545 wymagają ciągłej opieki, a niektóre z nich nawet remontów. Do tego chcemy zachować po jednym egzemplarzu najbardziej popularnych modeli właśnie wycofywanych autobusów: MAN NL202 i Neoplan N4016.

Dziś cieszymy się z zakończonego remontu doczepy sanockiej, jednocześnie widzimy jak wiele jest jeszcze do zrobienia przed nami.
Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do nas, zarówno poprzez wstąpienie w szeregi KMPS, jak i uczestnictwo w kweście czy przekazywanie na zabytki komunikacji miejskiej 1% swojego podatku.

(fragment artykułu, który ukazał się w wydaniu specjalnym Przystanku z okazji 115 lat tramwaju elektrycznego w Poznaniu)

Autor: Łukasz Bandosz


Działalność stowarzyszenia ma na celu:

1. zachowanie dziedzictwa kultury materialnej miejskiego transportu zbiorowego poprzez opiekę nad historycznym taborem i infrastrukturą komunikacji,
2. dokumentowanie rozwoju i dnia dzisiejszego komunikacji,
3. upowszechnianie wiedzy o komunikacji,
4. pielęgnowanie tradycji komunikacji,
5. popularyzacja aktualnych nowości w dziedzinie komunikacji,
6. wydawanie czasopism oraz publikacji temat komunikacji,
7. organizowanie i udział w imprezach okolicznościowych,
8. współpraca z innymi stowarzyszeniami i przedsiębiorstwami komunikacyjnymi w kraju i za granicą,
9. doradzanie innym stowarzyszeniom i przedsiębiorstwom komunikacyjnym w kraju i za granicą,
10. zbieranie taboru historycznego, jako elementu kulturowej tożsamości miasta Poznania,
11. prowadzenie archiwum i biblioteki o tematyce komunikacyjnej.