Petycja


W dniu 28 stycznia kopie list z podpisami wraz ze specjalnie przygotowanymlistem otwartym do Prezydenta przedłożone zostały w Urzędzie Miasta Poznania.

Łącznie zebraliśmy 2957 podpisów.

Wszystkim, którzy przyłączyli się do naszej akcji - serdecznie dziękujemy!

Licytacja


W dniu 25 lutego miała miejsce licytacja terenu umieszczonego w kwartale ulic Sienkiewicza, Gajowa, Kraszewskiego, Zwierzyniecka. Do licytacji przystąpili dwaj z trzech oferentów. Teren sprzedano za 91 milionów złotych portugalskiej spółce z siedzibą w Krakowie: REF Eastern Opportunities Sp. z o.o.