Petycja

My, niżej podpisani mieszkańcy Poznania, z całą stanowczością protestujemy przeciwko zamiarom władz naszego Miasta zmierzającym do bezpowrotnej utraty kontroli nad najstarszą w naszym kraju nieprzerwanie funkcjonującą zajezdnią tramwajową przy ul. Gajowej w Poznaniu!

Domagamy się wyłączenia z całości terenu usytuowanego pomiędzy ulicami Gajową, Zwierzyniecką, Kraszewskiego i Sienkiewicza, który stanowić będzie przedmiot licytacji w dniu 25 lutego 2008 r., części wpisanej do rejestru zabytków, tj. dawnego budynku dyrekcyjnego, hali postojowej oraz placu przy ul. Gajowej. Postulujemy utworzenie w tej części zajezdni Muzeum Komunikacji.

Teren ten stanowi zaledwie ok. 10% całości terenu zajezdni tramwajowej podczas gdy jego wartość jako zabytku techniki unikatowego w skali europejskiej jest bezcenna!

Apelujemy zatem do władz Miasta o zachowanie dorobku ponad stu dwudziestu lat historii postępu technicznego dla kolejnych pokoleń!

PETYCJA - PLIK PDF     PLAKAT AKCJI - PLIK PDF

Dlaczego warto zachować zajezdnię Gajowa?

Dlaczego warto zachować zajezdnię dla przyszłych pokoleń?
w przygotowaniu...