Wagon doczepny

P1D "Dwa pokoje z kuchnią"

Dane techniczne

Numer taborowy:
388
Nazwa:
P1D „Dwa pokoje z kuchnią”
Rok produkcji:
1929
Miejsce produkcji:
Warszaty PKE
Służba liniowa:
1929-1972, następnie przekazana do planowanego Muzeum Komunikacji w Krakowie

O naszym projekcie

Historia tramwaju:

Wagon doczepny P1D o numerze 388, został wyprodukowany we własnych warsztatach Poznańskiej Kolei Elektrycznej przy ulicy Gajowej. Produkcja wagonu związana była z przewidywanym wzrostem przewozów podczas odbywającej się w 1929 roku Powszechnej Wystawy Krajowej. Łącznie wyprodukowano 20 sztuk wagonów doczepnych, które otrzymały numery od 189 do 208.

Wagon posiadał nadwozie o drewnianym szkielecie, z jednym wejściem pośrodku z każdej strony. W wejściach zamontowano czteroczęściowe rozsuwane na boki drzwi, gdzie jedna część chowała się za drugą. Wagon pozbawiony był stopni wejściowych, podłoga w przedsionkach obniżona była do wysokości 42 cm nad główką szyny, co znacznie przyspieszało wymianę pasażerów na przystankach. Dwa stopnie pokonać trzeba było dopiero przechodząc z przedsionka do przedziałów pasażerskich umieszczonych po jego bokach. Taka konstrukcja przyczepy stała się przyczyną jego obiegowej nazwy „dwa pokoje z kuchnią”. Za ich konstrukcję, na Międzynarodowej Wystawie Komunikacji i Turystyki, odbywającej się na terenie MTP, Poznańska Kolej Elektryczna otrzymała nagrodę Grand Prix.

Wagon został wycofany z eksploatacji w 1972 roku, skąd trafił do Krakowa, gdzie miało powstać ogólnopolskie Muzeum Komunikacji.

Przywrócenie tramwaju do ruchu:

Tramwaj wymaga odbudowy na podstawie oryginału zachowanego w Krakowie. Ze względu na bardzo zły stan, nie ma możliwości wykorzystania zachowanego tramwaju.

Odbudowie podlega stalowa konstrukcja pudła wraz z wózkami oraz odtworzenie wnętrza wagonu wykończonego drewnem.

Tramwaj będzie dwukierunkowy i dwustronny, drzwi będą otwierane ręcznie.

Dlaczego warto wyremontować ten wagon?

Przeprowadzenie odbudowy P1D, pozwoli na przywrócenie do ruchu jedynego zachowanego (zbudowanego w warsztatach przy ulicy Gajowej) popularnego poznańskiego wagonu „dwa pokoje z kuchnią”. Wagon P1D ze względu na swoją konstrukcję, ułatwi dostęp do linii turystycznych osobom niepełnosprawnym – wejście do wagonu odbywa się bez stopni.

Wagon stanowić będzie „żywy eksponat muzealny” przypominające historię poznańskich tramwajów. Wyremontowany tramwaj będzie dostępny dla ogółu społeczeństwa – korzystanie i zwiedzanie możliwe będzie podczas licznych imprez otwartych organizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. przy współudziale stowarzyszenia Klub Miłośników Pojazdów Szynowych oraz w formie uczestnictwa w przejazdach turystycznych i wycieczkach tematycznych. Jednocześnie tramwaj byłyby świetnym uzupełnieniem szeregu wydarzeń miejskich, uroczystości oraz rocznic historycznych związanych z komunikacją miejską w Poznaniu. Byłby atrakcją weekendowych kursów linii turystycznych nr 0 jeżdżącej w okresie od maja do września.

Na pokładzie wyremontowanego tramwaju obsługę pełnić będą konduktorzy w historycznych mundurach – członkowie Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych. Stowarzyszenie od szeregu lat organizuje liczne imprezy komunikacyjne przyciągające mieszkańców Poznania, a także pasjonatów historii komunikacji miejskiej z innych miast Polski i Europy. Imprezy takie jak: „Europejski Dzień Bez Samochodu", "Katarzynka" (święto patronki tramwajarzy Św. Katarzyny), czy "Świąteczna Bimba", na stałe wpisały się już w kalendarz wydarzeń kulturalnych Poznania.

Galeria zdjęć

Klub Miłośników Pojazdów Szynowych
Wszelkie prawa zastrzeżone, Poznań 2021

Created with in POZnan* by Maciej Szkudlarek