Kontakt

Skontaktuj się z nami

Klub Miłośników Pojazdów Szynowych w Poznaniu
os. Czecha 108/9,
61-290 Poznań

zarzad@kmps.org.pl