KMPS a OPP

KMPS - Organizacja Pożytku Publicznego

Co to jest Organizacja Pożytku Publicznego (OPP)?

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolnotariacie z 1 stycznia 2004 roku wprowadziła do użycia pojęcie Organizacji pożytku publicznego (OPP). Status OPP uzyskać może organizacja pozarządowa, prowadząca działalność w obszarach tak zwanego pożytku publicznego (obszary te określa ustawa). Każdy podatnik będący osobą fizyczną może przekazać 1 procent płaconego podatku dochodowego na konto organizacji mającej status OPP.

Jak przeznaczyć 1,5 procent podatku dochodowego na KMPS?

Żeby przekazać 1 procent podatku dochodowego na konkretną organizację, należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38.

W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego należy wpisać nazwę organizacji pożytku publicznego i jej numer KRS:

Klub Miłośników Pojazdów Szynowych, nr KRS: 0000074961

oraz odpowiednią kwotę. Kwota nie może przekraczać 1,5% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Urząd Skarbowy przekaże następnie łączną kwotę, którą podatnicy przekazali danej organizacji, na jej konto.

Wszystkie wpłaty przeznaczone będą na cele statutowe stowarzyszenia, przede wszystkim na ratowanie zabytków związanych z komunikacją miejską.

Za wszystkie przekazane środki - serdecznie dziękujemy!

Przychody z podatku

6 917,18zł

Rok 2010


0,00zł

Rok 2011


8 124,60zł

Rok 2012


7 572,30zł

Rok 2013


10 866,80zł

Rok 2014


7 524,50zł

Rok 2015


11 430,90zł

Rok 2016


10 665,25zł

Rok 2017


10 575,70zł

Rok 2018


13 277,00zł

Rok 2019


10 797,50zł

Rok 2020


11 102,10zł

Rok 2021


Uzyskaliśmy ponad:

108853

Klub Miłośników Pojazdów Szynowych, Poznań 2023
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Created with in POZnan*